Česky English Deutsch Russian
Drobečková navigace

UNIT PLUS s.r.o. > Služby > Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Vlastní výzkumná činnost v oboru strojírenské výroby patří od založení společnosti k jedné z našich hlavních hnacích sil, která nás dostává neustále o krok před konkurenci. Již od svého založení se řadíme k inovačním firmám s vlastním výzkumem a vývojem.

Na částečné pokrytí nákladů zavedení výroby CNC podúrovňových soustruhů získala naše společnost v r. 2000 příspěvek z vládního programu na podporu malého a středního podnikání ve formě návratné bezúročné finanční výpomoci z programu TECHNOS. Kromě vývoje plně financovaného z vlastních zdrojů jsme již 3x uspěli ve veřejné soutěži o poskytnutí účelové podpory z programu IMPULS na řešení projektů výzkumu a vývoje:

  • V roce 2004 zahájila naše společnost řešení projektu FI-IM/195 Měřící zařízení tramvajových kol "MZTK". Tento projekt byl úspěšně ukončen v prosinci 2005 a má přímou návaznost na problematiku podúrovňových soustruhů tím, že rozšiřuje jejich produktivní a ekonomické využití. Uvedené zařízení umožňuje bezdotyková měření profilů tramvajových kol.

  • S ohledem na úspěšnost výrobního programu "podúrovňové soustruhy" se společnost rozhodla pro rozšíření výroby o CNC podúrovňové soustruhy o nosnosti 150 a 250 kN. Tyto soustruhy umožňují obrábění veškerých vozů metra a železnic. Projekt FI-IM2/173 Podúrovňový soustruh PUS-CNC byl ukončen k 31.12.2006.

  • Posledním projektem, který jsme řešili v rámci programu výzkumu a vývoje IMPULS je projekt FI-IM3/152 Ohýbačka trubek XOT 80 CNC. Projekt byl zahájen v únoru 2006 a byl ukončen v prosinci 2007. Výstupem projektu byla výroba prototypu ohýbačky a naše společnost je v současné době jediným tuzemským výrobcem CNC ohýbaček trubek.

Všechny uvedené projekty byly realizovány za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Pracovní příležitosti

Vážení návštěvníci, do naší společnosti hledáme nové kolegy, více informací zde.

Ivan Blyznets
UNIT PLUS s.r.o.